VQ 1

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Nguyễn thị Ngọ Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 28-09-2022 15:14:08
Trần bảo nam Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 28-09-2022 12:44:33
Vàng anh đức Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 28-09-2022 11:44:16
Ngọc Bảo Trân Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 5 Đến 55 Kim Cương 28-09-2022 07:14:56
Nguyenthithanhvy Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 28-09-2022 04:44:37
Kiệt Trần Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 10 Đến 1000 Kim Cương 28-09-2022 01:44:50
Khôi Bảnh Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 28-09-2022 00:29:12
vunguyentungkhoa Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 5 Đến 55 Kim Cương 28-09-2022 00:15:04
Nguyễn Dung Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 27-09-2022 23:14:15
Võ Tấn Thịnh Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 27-09-2022 23:00:03
Lê Thị Vân Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 27-09-2022 22:14:38
Tuan Pham Random từ 7 Đến 888 Kim cương ( Vào lịch sử quay để biết thêm chi tiết ) 27-09-2022 21:14:34
Bảo11ndz Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 10 Đến 1000 Kim Cương 27-09-2022 17:44:06
Minh Khang Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 27-09-2022 16:29:57
Thinh Nguyen Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 27-09-2022 12:30:05
Linh Gây Mê Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 27-09-2022 09:29:26
Yuyyyy Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 27-09-2022 09:14:12
Hoa Thanh Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 5 Đến 55 Kim Cương 27-09-2022 05:30:02
Yugm Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 5 Đến 55 Kim Cương 27-09-2022 04:44:39
Mytran Bạn Nhận Được 25.000 Kim Cương 27-09-2022 04:29:58