VQ 3

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Trần Thị T.Nhi Random từ 8 Đến 8888 Kim cương 28-09-2022 14:59:31
Phương Dương Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 28-09-2022 14:29:27
Ha Phong Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 28-09-2022 11:59:17
Vũ Đức Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 28-09-2022 10:00:03
Phan Minh Trường Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 28-09-2022 09:14:47
Hochi Nam Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 28-09-2022 07:59:27
Nguyễn Nga Random từ 30 đến 3000 KC bạn nhận được : 3000 Kim Cương 28-09-2022 07:29:50
Nguyễn Minh Trung Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 28-09-2022 06:14:43
Hữu Toàn Bạn Nhận Được 29.000 kim cương 28-09-2022 03:44:23
Tình Bá Nguyễn Bạn Nhận Được 9999 kim cương 28-09-2022 03:14:55
Ngothanhquyen Bạn Nhận Được 9999 kim cương 28-09-2022 02:44:12
Thuy Le Random từ 8 Đến 8888 Kim cương 28-09-2022 02:29:47
Trương Đại An Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 28-09-2022 01:29:32
Dol Ai Random từ 30 đến 3000 KC bạn nhận được : 3000 Kim Cương 27-09-2022 22:29:40
hahaha Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 27-09-2022 21:59:25
Ha Phong Random từ 30 đến 3000 KC bạn nhận được : 3000 Kim Cương 27-09-2022 18:44:06
Giuse Huy Random từ 8 Đến 8888 Kim cương 27-09-2022 17:14:46
Hoàng Nam Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 27-09-2022 16:14:09
Hoa Lê Random từ 8 Đến 8888 Kim cương 27-09-2022 15:59:33
Hung Pham Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 27-09-2022 14:44:09