VQ TẾT 5

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thái Dinh Random từ 4 đến 666 Kim cương . Nhận 6 Kim Cương + 30 % Lucky 28-09-2022 14:44:43
Đai Phát Random từ 1000-2000 Kim cương . Nhận 1500 Kim cương ( Sướng Quá ) 28-09-2022 13:00:00
Nguyễn Trường Giang 310 Kim Cương 28-09-2022 12:29:20
Phạm Anh Quỳnh Random từ 4 đến 666 Kim cương . Nhận 6 Kim Cương + 30 % Lucky 28-09-2022 10:59:15
trịnh hồng quang 25000 Kim Cương 28-09-2022 09:44:11
Thu Tran Random từ 2 Đến 29.999 Kim cương 28-09-2022 08:14:13
Nguyễn Thị Bé Sáu Random từ 2 Đến 222 Kim cương 28-09-2022 06:59:42
Nè Tú 25000 Kim Cương 28-09-2022 05:29:14
Phương Thảo Random từ 4 đến 666 Kim cương . Nhận 6 Kim Cương + 30 % Lucky 28-09-2022 04:59:42
Thư Bùi Random từ 3 Đến 55 Kim cương 28-09-2022 04:29:08
Nguen PhuocTrung 25000 Kim Cương 28-09-2022 04:14:33
Hoangvannghia 25000 Kim Cương 28-09-2022 04:00:03
Van Nguyen Thuy Random từ 3 Đến 55 Kim cương 28-09-2022 03:29:23
Trâng 8888 Kim Cương 28-09-2022 01:59:32
Ha Phong 310 Kim Cương 28-09-2022 00:44:47
Phươngg Trinhh Random từ 3 Đến 55 Kim cương 27-09-2022 23:44:44
Quỳnh Trangg 8888 Kim Cương 27-09-2022 20:59:33
Nè Khánh Random từ 4 đến 666 Kim cương . Nhận 6 Kim Cương + 30 % Lucky 27-09-2022 20:14:55
Khiêm Lê Random từ 2 Đến 222 Kim cương 27-09-2022 18:59:33
Nguyễn Thúy Nga 25000 Kim Cương 27-09-2022 16:44:41